Dasar Privasi
World Tourism Portal

Dasar Privasi

World Tourism Portal Dasar Privasi

World Tourism Portal Terhad ("kami", "kami", atau "kami") mengendalikan laman web https://worldtourismportal.com ("Perkhidmatan").

Halaman ini memberitahu anda tentang dasar kami mengenai pengumpulan, penggunaan, dan pendedahan data peribadi apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami dan pilihan yang anda kaitkan dengan data tersebut.

Kami menggunakan data anda untuk menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan. Dengan menggunakan Perkhidmatan ini, anda bersetuju untuk pengumpulan dan penggunaan maklumat mengikut dasar ini. Melainkan dinyatakan sebaliknya dalam Dasar Privasi ini, istilah yang digunakan dalam Dasar Privasi ini mempunyai makna yang sama seperti di dalam kita Terma dan Syarat.

Definisi:

 Data peribadi

Data Peribadi bermaksud data tentang individu hidup yang boleh dikenalpasti dari data tersebut (atau dari maklumat tersebut dan lain-lain sama ada dalam milik kita atau mungkin masuk ke dalam simpanan kami).

Data Penggunaan

Data Penggunaan adalah data yang dikumpulkan secara automatik sama ada yang dihasilkan oleh penggunaan Perkhidmatan atau dari infrastruktur Perkhidmatan itu sendiri (contohnya, tempoh lawatan halaman).

cookies

Kuki adalah kepingan kecil data yang disimpan pada peranti Pengguna.

Pengawal Data

Pengawal Data bermaksud orang yang (baik bersendirian atau bersama atau bersama dengan orang lain) menentukan tujuan dan cara di mana mana-mana data peribadi diproses, atau akan diproses. Untuk tujuan Dasar Privasi ini, kami adalah Pengawal Data data anda.

Pemproses Data (atau Penyedia Perkhidmatan)

Pemproses Data (atau Penyedia Perkhidmatan) bermaksud mana-mana orang (selain pekerja Pengawal Data) yang memproses data bagi pihak Pengawal Data.

Kami boleh menggunakan perkhidmatan pelbagai Pembekal Perkhidmatan untuk memproses data anda dengan lebih berkesan.

Subjek Data

Subjek Data adalah mana-mana individu hidup yang menjadi subjek Data Peribadi.

pengguna

Pengguna adalah individu yang menggunakan Perkhidmatan kami. Pengguna sepadan dengan Subjek Data, yang merupakan subjek Data Peribadi.

Pengumpulan dan Penggunaan Maklumat

Kami mengumpul beberapa jenis maklumat untuk pelbagai tujuan untuk menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan kami kepada anda.

Jenis Data Peribadi Dikumpul

Semasa menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin meminta Anda untuk memberikan kami maklumat peribadi tertentu yang dapat digunakan untuk menghubungi atau mengenali anda ("Data Peribadi"). Maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi termasuk, tetapi tidak terhad kepada: Alamat e-mel - Nama pertama dan nama belakang - Nombor telefon  

Cookies dan Data Penggunaan

Kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk menghubungi anda dengan surat berita, pemasaran atau bahan promosi dan maklumat lain yang mungkin menarik minat anda dari perspektif kepentingan perniagaan yang sah. Anda boleh memilih untuk tidak menerima sebarang atau semua komunikasi ini daripada kami dengan mengikuti pautan atau arahan yang tidak berlangganan yang disediakan dalam mana-mana e-mel yang kami hantar.

Data Penggunaan

Kami juga boleh mengumpul maklumat bagaimana Perkhidmatan diakses dan digunakan ("Data Penggunaan"). Data Penggunaan ini mungkin termasuk maklumat seperti alamat Protokol Internet komputer anda (contohnya alamat IP), jenis penyemak imbas, versi penyemak imbas, laman-laman Perkhidmatan kami yang anda lawati, masa dan tarikh lawatan anda, masa yang dibelanjakan untuk halaman-halaman tersebut, unik pengecam peranti dan data diagnostik lain.

Data Penjejakan & Kuki

Kami menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa untuk menjejaki aktiviti di Perkhidmatan kami dan menyimpan maklumat tertentu.

Kuki adalah fail dengan sedikit data yang mungkin termasuk pengecam unik tanpa nama. Cookies dihantar ke penyemak imbas anda dari laman web dan disimpan pada peranti anda. Teknologi penjejakan juga digunakan adalah suar, tag, dan skrip untuk mengumpul dan menjejaki maklumat dan untuk memperbaiki dan menganalisis Perkhidmatan kami.

Anda boleh mengarahkan pelayar anda untuk menolak semua kuki atau untuk menunjukkan apabila kuki sedang dihantar. Walau bagaimanapun, jika anda tidak menerima cookies, anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa bahagian Perkhidmatan kami.

Penggunaan Data

World Tourism Portal menggunakan data yang dikumpul untuk pelbagai tujuan:

Untuk menyediakan dan menyelenggara Perkhidmatan kami

Untuk memaklumkan anda mengenai perubahan kepada Perkhidmatan kami

Untuk membolehkan anda menyertai ciri interaktif Perkhidmatan kami apabila anda memilih untuk berbuat demikian

Untuk memberikan sokongan pelanggan

Untuk mengumpulkan analisis atau maklumat berharga supaya kami dapat meningkatkan Perkhidmatan kami

Untuk memantau penggunaan Perkhidmatan kami

Untuk mengesan, mencegah dan menangani isu teknikal

Memberi anda berita, tawaran istimewa dan maklumat umum mengenai barangan, perkhidmatan dan acara lain yang kami tawarkan yang sama seperti yang telah anda beli atau bertanya tentang melainkan jika anda memilih untuk tidak menerima maklumat tersebut

Pengekalan Data

World Tourism Portal akan mengekalkan Data Peribadi anda hanya selagi diperlukan untuk tujuan yang ditetapkan dalam Dasar Privasi ini. Kami akan mengekalkan dan menggunakan Data Peribadi anda setakat yang diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami (sebagai contoh, jika kami dikehendaki mengekalkan data anda untuk mematuhi undang-undang yang berkenaan), menyelesaikan pertikaian, dan menguatkuasakan perjanjian dan dasar undang-undang kami.

World Tourism Portal juga akan mengekalkan Data Penggunaan untuk tujuan analisis dalaman. Data Penggunaan umumnya disimpan untuk tempoh masa yang lebih singkat, kecuali apabila data ini digunakan untuk menguatkan keselamatan atau untuk meningkatkan fungsi Perkhidmatan kami, atau kami diwajibkan secara sah untuk menyimpan data ini untuk tempoh masa yang lebih lama.

Pemindahan Data

Maklumat anda, termasuk Data Peribadi, boleh dipindahkan ke - dan dikekalkan pada komputer yang terletak di luar negara, wilayah, negara atau bidang kuasa kerajaan anda di mana undang-undang perlindungan data mungkin berbeza daripada orang-orang dari bidang kuasa anda.

Persetujuan anda terhadap Dasar Privasi ini diikuti dengan penyerahan maklumat anda mewakili persetujuan anda untuk pemindahan itu.

World Tourism Portal akan mengambil semua langkah yang semunasabahnya perlu untuk memastikan bahawa data anda dirawat dengan selamat dan mengikut Dasar Privasi ini dan tiada pemindahan Data Peribadi anda akan berlaku kepada organisasi atau sesebuah negara melainkan jika terdapat kawalan yang mencukupi di tempat termasuk keselamatan data anda dan maklumat peribadi lain.

Pendedahan Data

Pendedahan untuk Penguatkuasaan Undang-undang

Dalam keadaan tertentu, World Tourism Portal mungkin dikehendaki untuk mendedahkan Data Peribadi anda jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang atau sebagai tindak balas kepada permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam (misalnya mahkamah atau agensi kerajaan).

Keperluan Undang-Undang

World Tourism Portal boleh mendedahkan Data Peribadi anda dengan keyakinan yang baik bahawa tindakan sedemikian adalah perlu untuk:

Untuk mematuhi kewajipan undang-undang

Untuk melindungi dan mempertahankan hak atau harta Blackhawk Intelligence Limited

Untuk mencegah atau menyiasat kesalahan yang mungkin berkaitan dengan Perkhidmatan

Untuk melindungi keselamatan peribadi pengguna Perkhidmatan atau orang awam

Untuk melindungi daripada liabiliti undang-undang

Keselamatan Data

Keselamatan data anda adalah penting kepada kami, tetapi ingat bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet, atau kaedah penyimpanan elektronik adalah selamat 100%. Walaupun kami berusaha menggunakan cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Data Peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

Hak Anda

World Tourism Portal bertujuan untuk mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk membolehkan anda membetulkan, meminda, memadam, atau mengehadkan penggunaan Data Peribadi anda.

Jika anda ingin dimaklumkan apa Data Peribadi yang kami pegang tentang anda dan jika anda mahu ia dikeluarkan dari sistem kami, sila hubungi kami. Dalam keadaan tertentu, anda mempunyai hak:

Untuk mengakses dan menerima salinan Data Peribadi yang kami pegang tentang anda

Untuk membetulkan mana-mana Data Peribadi yang diadakan tentang anda yang tidak tepat. Untuk meminta penghapusan Data Peribadi yang diadakan mengenai anda

Anda mempunyai hak untuk keupayaan data untuk maklumat yang anda sediakan World Tourism Portal. Anda boleh meminta mendapatkan salinan Data Peribadi anda dalam format elektronik yang biasa digunakan supaya anda dapat mengurus dan memindahkannya.

Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin meminta anda untuk mengesahkan identiti anda sebelum menjawab permintaan tersebut.

Pembekal Perkhidmatan

Kami boleh menggunakan syarikat dan individu pihak ketiga untuk memudahkan Perkhidmatan kami ("Penyedia Perkhidmatan"), untuk menyediakan Perkhidmatan bagi pihak kami, untuk melaksanakan Perkhidmatan yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau untuk membantu kami dalam menganalisis bagaimana Perkhidmatan kami digunakan.

Pihak ketiga ini mempunyai akses kepada Data Peribadi anda hanya untuk melaksanakan tugas-tugas ini bagi pihak kami dan diwajibkan untuk tidak mendedahkan atau menggunakannya untuk sebarang tujuan lain.

Analytics

Kami mungkin menggunakan Penyedia Perkhidmatan pihak ketiga untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami.

google Analytics

Google Analytics adalah perkhidmatan analisis web yang ditawarkan oleh Google yang melacak dan melaporkan lalu lintas laman web. Google menggunakan data yang dikumpul untuk menjejaki dan memantau penggunaan Perkhidmatan kami. Data ini dikongsi dengan perkhidmatan Google yang lain. Google boleh menggunakan data yang dikumpul untuk menyontek dan memperibadikan iklan rangkaian pengiklanan sendiri.

Anda boleh memilih untuk tidak melakukan aktiviti anda pada Perkhidmatan yang tersedia untuk Google Analitis dengan memasang add-on browser opt-out Google Analytics. Pengaya ini menghalang JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js, dan dc.js) daripada berkongsi maklumat dengan Google Analytics mengenai aktiviti lawatan.

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai amalan privasi Google, sila kunjungi laman web Privasi & Syarat Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Pemasaran Semula Tingkah Laku

World Tourism Portal menggunakan perkhidmatan pemasaran semula untuk mengiklan di laman web pihak ketiga kepada anda selepas anda melawat Perkhidmatan kami. Kami dan vendor pihak ketiga kami menggunakan kuki untuk memaklumkan, mengoptimumkan dan memberi iklan berdasarkan kunjungan lalu anda ke Perkhidmatan kami.

Google AdWords

Perkhidmatan pemasaran semula Google AdWords disediakan oleh Google Inc.

Anda boleh menyisih dari Google Analytics untuk Periklanan Paparan dan menyesuaikan iklan Rangkaian Paparan Google dengan melawati laman Pengaturan Iklan Google: https://adssettings.google.com/authenticated . Google juga mengesyorkan memasang Tambah Penyemak Imbas Penyisih Google Analitis untuk penyemak imbas web anda. Tambah Penyemak Imbas Penyisihan Google Analitis memberi pengunjung kemampuan untuk mencegah data mereka dikumpulkan dan digunakan oleh Google Analytics. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai amalan privasi Google, sila lawati halaman web Privasi & Syarat Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Twitter

Perkhidmatan pemasaran semula Twitter disediakan oleh Twitter Inc.

Anda boleh memilih keluar dari iklan berasaskan minat Twitter dengan mengikuti arahan mereka: https://help.twitter.com/en/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads . Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai amalan privasi dan dasar Twitter dengan melawat laman Dasar Privasi mereka: https://twitter.com/en/privacy

Facebook

Perkhidmatan pemasaran semula Facebook disediakan oleh Facebook Inc. Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai pengiklanan berdasarkan minat dari Facebook dengan melawat halaman ini:  https://www.facebook.com/help/164968693837950

Untuk menarik diri dari iklan berasaskan minat Facebook ikuti arahan ini dari Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217 . Untuk maklumat lanjut tentang amalan privasi Facebook, sila lawati Dasar Data Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Pautan ke Laman Lain-lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman lain yang tidak dikendalikan oleh kami. Jika anda mengklik pada pautan pihak ketiga, anda akan diarahkan ke tapak pihak ketiga itu. Kami menasihati anda untuk menyemak Dasar Privasi setiap tapak yang anda lawati.

Kami tidak mempunyai kawalan dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana tapak atau perkhidmatan pihak ketiga.

Privasi kanak-kanak

Perkhidmatan kami tidak menangani sesiapa yang berumur di bawah 18 tahun ("Kanak-kanak"). Kami tidak sengaja mengumpul maklumat peribadi dari sesiapa yang berumur di bawah 18 tahun. Jika anda adalah ibu bapa atau penjaga dan anda menyedari bahawa anak-anak anda telah memberikan kami Data Peribadi, sila hubungi kami. Jika kami menyedari bahawa kami telah mengumpul Data Peribadi daripada kanak-kanak tanpa pengesahan persetujuan ibu bapa, kami mengambil langkah untuk menghapuskan maklumat tersebut dari pelayan kami.

Perubahan kepada Dasar Privasi ini

Kami boleh mengemas kini Dasar Privasi kami dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda tentang sebarang perubahan dengan menyiarkan Dasar Privasi baru di halaman ini. Anda dinasihatkan untuk menyemak Dasar Privasi ini secara berkala untuk sebarang perubahan.

Perubahan kepada Dasar Privasi ini adalah berkesan apabila diposkan pada halaman ini.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Dasar Privasi ini, sila hubungi kami melalui e-mel di:

info@worldtourismportal.com